Kuching STP Sarawak, Malaysia

Project Details


  • YEAR :  2022
  • PROJECT :  Loji Rawatan Kumbahan Serantau Dan RangkaianPaip Pembetungan Miri (Fasa 1)
  • LOCATION :  Sarawak, Malaysia
  • PRODUCT :
    - SS304 Stoplog 1,400W x 7,500H
    - SS304 Stoplog 1,400W x 3,500H